Педагогам

ПАМ'ЯТКА   ВЧИТЕЛЮ
Критерії, що мотивують організацію 
навчально-виховного процесу в
роботі з обдарованими дітьми

1.      Обдаровані діти намагаються в процесі навчальної діяльності набути нових знань. Високі вимоги, які дають шанс на подальший розвиток,приймаються більш охоче, ніж занижені.

2.   Обдаровані діти боляче переносять зміни в їх навчально-виховній діяльності в класі, коли вони проводяться без їхнього відома, без урахуванняїхньої думки.

3.      Обдаровані діти гостро реагують, якщо їх старання призводять до того, що їх ще більше  завантажують.

4.      Кожній обдарованій дитині треба надавати інформацію про якість особистої праці. Причому вона повинна бути оперативною, щоб учень міг внести корективи у свої дії.

5.      Успіх без визнання призводить до розчару­вання.

6.      Кожна обдарована дитина хоче показати, на що вона здібна.

7.      Кожна обдарована дитина прагне до успіху — це реалізовані цілі. В
досягнення цих цілей вона вкладає багато особистої енергії.

8.     Обдаровані діти відчувають радість від навчальної діяльності, задовольняючи свою потребу в особистій причетності до результатів праці. Вони хочуть, щоб їхні дії були важливі для когось конкрет­но (для вчителя, батьків, суспільства тощо).


Організація
домашньої роботи для обдарованих дітей

Великою проблемою для обдарованих дітей є переобтяження домашніми завданнями. Талановита,здібна дитина увесь час прагне до улюблених занять, її часто неможливо пере­ключити на відпочинок, фізичні вправи чи гру. До того ж це, як правило, людина дуже відповідальна, яка намагається все ретельно виконати. Додайте до цього педагогічну безпорадність батьків, економічні негаразди, екологічну ситуацію. Через постійні перенавантаження під час навчаннявідбувається  не розвиток, а руйнування здоров'я і таланту молодої людини, а звідси — гіркі розчарування батьків і дітей, марні сподівання держави відновити інтелект   нації.  Застосування домашнього завдання спрямоване на:      засвоєння нових знань (теоретичне);      формування навичок і вмінь (емпіричне);      застосування знань, навичок і вмінь (прак­тичне);      узагальнення і систематизацію (узагаль­нююче);      підготовку до засвоєння нових знань (пропедевтичне);      проективне домашнє завдання.    Не завжди домашнє завдання доцільно давати наприкінці уроку. Як його підсумок домашнє завдання доцільне тоді, коли за змістом матеріал домашньої роботи тісно пов'язаний з класною, слугує поглибленню, розвитку або застосуванню знань, навичок і вмінь, набутих на уроці. Таке завдання дається за 5—6 хвилин до кінця уроку з необхідними інструкціями, зразками.     Пропедевтичне домашнє завдання дають напередодні уроку за умов, коли увагу учнів треба спрямувати на розв'язання проблеми, з'ясування провідної ідеї, закономірності. Як пропедевтичне домашнє завдання даються проекти, дослі­дження, твори, складні математичні та фізичні задачі.
Такі завдання викликають механізм відображення, допомагають побачити мету 
роботи, скласти план її виконання і поступово рухатися
до розв'язку проблеми.
Такі завдання викликають механізм відображення, допомагають побачити мету роботи, скласти план її виконання і поступово рухатисядо розв'язку проблеми.   Як свідчать дослідження дидактів, ефектив­ними є прогностичні пізнавальні задачі як засіб розвитку пізнавальної самостійності учнів.Тематичне домашнє завдання дається до всієї теми, щоб учні самостійно спланували його виконання. Воно містить необхідні вправи і практичні роботи. Спершу вчитель пояснює особливості кожного типу і виду домашнього завдання, оптимальну технологію виконання, дає поради учням із різними інтересами, здібностями, темпом навчання, характером мислення, пам'яті.Тематичні домашні завдання передбачають консультації вчителя, лаборанта.Нетрадиційною формою домашнього завдан­ня є «акордна», яка має характер «занурення» в проблему, коли треба сприйняти й осмислити великий
за змістом матеріал за короткий час (за досвідом М.Щетініна).за змістом матеріал за короткий час (за досвідом М.Щетініна).Варіативні (альтернативні) домашні завдання, наприклад,
твори на тему: «В гостях у феодала», «Подорож   до скіфів...».


Немає коментарів:

Дописати коментар